Movie: The Midsummer's Voice

Top 6 Billed Cast

Bian Cheng
邊程

Meijun Zhou
Meijun Zhou

Shaoxi Chen
Shaoxi Chen

Zhang Chi
Zhang Chi

Xu Shixin
Xu Shixin

Liu Jun
劉雋

Video Trailer The Midsummer's Voice

All 1 videos

The Midsummer's Voice 《倒仓》Trailer(CN/EN SUB)

The Midsummer's Voice 《倒仓》Trailer(CN/EN SUB) - Trailer